Vežbanje i mentalno zdravlje

21.07.2023

Šta zapravo znači izreka “U zdravom telu zdrav duh”?

Veza između zdravog uma i fizički spremnog tela datira još iz vremena Stare Grčke. Iako su se tokom vremena mnoge veze raskidale, neke nadograđivale, ova veza je vremenom postajala samo čvršća.

Postoje brojna istraživanja na tu temu, a zaključak je isti: fizička aktivnost pozitivno utiče na mentalno zdravlje. Poznato je da se tokom vežbanja luči dopamin, serotonin, endorfin, pa se, po izlasku iz teretane, osećamo zadovoljnije, srećnije i energičnije.

Šaljite decu na trening ako želite da imaju bolje ocene

Kod dece i adolescenata, koji se redovno bave fizičkom aktivnošću je pažnja povećana, a kognitivne sposobnosti razvijenije. Zato deca i adolescenti pokazuju bolji uspeh u školi, ukoliko se redovno bave fizičkom aktivnošću. Isto se može reći i za odraslu populaciju, ali se benefit vežbanja ogleda kroz uspehe u poslu, lakše savladavanje prepreka i boljih poslovnih performansi. Kod starijih pacijenata, iako je pomalo ograničena, redovna fizička aktivnost, dovodi do smanjenog broja starijih ljudi sa demencijom.

Samopouzdanje je ključ

Fizička aktivnost smanjuje prevalencu i nivo anksioznosti, depresije, tenzije, a povećava samopouzdanje i poboljšava generalnu sliku o sebi. Samim tim, osobama sa ovim simptomima će kvalitet života biti neuporedivo bolji ukoliko redovno vežbaju. Vežbanje doprinosi i boljem spavanju. Naime, osobe koje redovno vežbaju imaju bolji kvalitet i redovniji san, što posledično dovodi do boljeg dnevnog funkcionisanja. Sa promenom fizičkog izgleda, kao posledice vežbanja, ćemo biti zadovoljniji sobom a zatim i motivisaniji za obavljanje svakodnevnih poslova i obaveza. Vežbanje dokazano ublažava simptome stresa i panike, pa se kod osoba koje se tako osećaju preporučuje redovna fizička aktivnost, kako bi došlo do redukcije ovih simptoma. Dakle, vežbanje ima veliku ulogu u održavanju zdravog uma.

Autor teksta:
Ivan Trumić, profesor sporta i fizičkog vaspitanja