Uloga i značaj mišića core-a

29.02.2024

Reč CORE u prevodu sa engleskog jezika na srpski znači jezgro. To predstavlja središnji ili centralni deo tela bez donjih i gornjih ekstremiteta.

Šta su to mišići Core-a?
Njega čine duboki mišići, dijafragma, stabilizatori kičmenog stuba, i površinski mišići koji su zaduženi za pokrete trupa. Pošto je ključ u stabilnosti, pri planiranju treninga nastojimo da prvo ojačamo duboke mišiće trupa, a tek onda prelazimo na površinske, spolja vidljive mišićne grupe.

Uloga 1: Stabilizacija trupa

Core drži naše telo stabilno u uspravnom položaju (dok sedimo ili stojimo) i prenosi silu sa gornjeg dela na donji deo tela i obrnuto. Aktiviran je u skoro svakom momentu našeg kretanja. Pruža potporu između gornjih i donjih ekstremiteta. Nikako ga ne smemo zapostaviti na treningu, u suprotnom je velika šansa da imamo bolove u lumbalnoj regiji leđa.

Zašto je uloga stabilizacije toliko bitna?

Stepen rotacije u lumbalnim delu kičme iznosi do 15° dok u grudnom delu iznosi do 75°. Svi pokreti velike amplitude u lumbalnom delu kičme nisu poželjni,i zato je posebno važna uloga stabilizacije donjeg dela kičme, kako bi se sprečio ili uklonio bol u donjem delu leđa.

Uloga 2: Prenos tj. transfer sile

Pri proizvodnji sile core predstavlja most za transfer sile od kukova ka ramenima i u suprotnom smeru. Taj segment transfera sile često vidimo u profesionalnom sportu gde se istom daje na značaju.

Zaključak je da ga trebamo redovno vežbati i jačati kroz adekvatan trening jer nam je preko potreban u svakom momentu našeg kretanja. Gde je dobar i snažan core, tu su zdrava i bezbolna leđa.

Autor teksta:
Aleksandar Maksimović, sportski trener