Korektivna gimnastika

08.05.2024

Korektivna gimnastika predstavlja skup fizičkih vežbi doziranih po intenzitetu, vrsti i trajanju. Vežbe se mogu primenjivati preventivno kod osoba koje imaju predispozicije za nastanak nekog od posturalnih deformiteta ili terapijski ako oni već postoje.

Cilj ovog posebno planiranog i kontrolisanog sistema vežbi je postizanje ravnoteže između suprotnih mišićnih grupa (pa i strana tela), a zatim i najvažnije: trajno poboljšanje posture (pravilnog držanja tela). Vežbama se povećava snaga mišića, amplituda pokreta i poboljšava koordinacija pokreta.

Praksa je pokazala da korišćenje širokog spektra, modifikovanih pilates vežbi u lečenju i prevenciji ovih deformiteta ima primetne, dugotrajnije rezultate. Nestaje bol u leđima, koriguje se posturalna asimetrija i smanjuje ugao krivine pojedinog deformiteta čak i kod starijih osoba.

Akcenat prilikom vežbanja je na centriranju i stabilizaciji tela, poboljšanju i održavanju dobre posture. Korišćenje nestabilnih podloga (lopte, balanseri) dovodi do još izraženije aktivacije mišića, samim tim i do poboljšanja pravilnog držanja. Ciljano jačanje oslabljenih mišića trupa pogoduje većoj stabilnosti, dok istezanje skraćenih mišića dovodi do većeg balansa između mišićnih grupa, što dalje doprinosi korekciji posture čitavog tela.

Korektivnu gimnastiku mogu praktikovati svi, bez obzira na pol i uzrast, i prethodnu fizičku formu. Korektivne vežbe se mogu primenjivati čak i u sklopu trenažnog procesa sportiste. Njihova prednost je u tome što ne služe samo za korekciju, već i za prevenciju pojave odstupanja od pravilnog posturalnog statusa.

U sklopu korektivne gimnastike nalazi se i korektivno plivanje, koje ima za cilj jačanje posturalne muskulature, poboljšanje i prevenciju deformiteta. Specifičnim vežbama srednjeg i jakog intenziteta, pravilno odmerenim pokretima, brojem ponavljanja i dužinom vežbi postižu se zadati, a željeni rezultati. Tako se stvara korektivni uticaj na organizam i smanjuje loše držanje, deformiteti i metaboličke nepravilnosti.

I za kraj bih upotrebila citat: “Fizička aktivnost može zameniti mnoge lekove, ali ni jedan lek ne može zameniti fizičku aktivnost.”

Tako da vežbajte, ostanite zdravi i nasmejani.

Autor teksta:
Dana Stojković, Athletic’s Gym